Fysiotherapie


 • Fysioboz

  Fysioboz lokatie de Vijverberg, de Bergse Plaat, de Zuidsingel en de Grebbe.

  Openingstijden

  Maandag t/m vrijdag 08:00 – 18:00 uur. In het weekend en op feestdagen zijn wij gesloten.Op afspraak is behandeling ’s avonds ook mogelijk.

  Behandeling
  Behandeling vindt plaats in de praktijk.Indien, er een medische indicatie voor is, zal behandeling aan huis plaatsvinden.

  Verwijzing
  Indien u een verwijzing van uw behandelend arts heeft gekregen dient u deze aan uw fysiotherapeut te overhandigen. De verwijzing dient de volgende gegevens te bevatten; uw naam, adres, verwijsdiagnose, datum, handtekening en stempel van de verwijzend arts. Als er gegevens ontbreken zullen wij u vragen deze alsnog door de assistente van de verwijzend arts te laten invullen. Een verwijzing dient in ons bezit te zijn en gedurende tien jaar bewaard te worden. Een mondelinge verwijzing is derhalve voor ons niet werkbaar en wordt als DTF behandeld.

  Afzegprocedure
  Het kan voorkomen dat een gemaakte afspraak niet kan worden nagekomen. Neemt u in dat geval dan zo spoedig mogelijk contact op met de praktijk om de afspraak te verzetten. De voor een behandeling gereserveerde tijd, welke niet tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd wordt bij u in rekening gebracht. Hiervoor geldt het verzuimtarief.

  Vergoedingen
  De meeste behandelingen fysiotherapie worden door uw zorgverzekeraar uit de aanvullende polis betaald. In het geval van chronische indicaties, komen de eerste 20 behandelingen ( in 2013) ten laste van aanvullende polis en dekt de basisverzekering vanaf de 20e behandeling de kosten. De gegevens van uw zorgverzekering worden door uw therapeut on-line gecontroleerd via Vecozo. U blijft zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de behandelingen. In de meeste gevallen worden de declaraties direct met uw zorgverzekeraar afgehandeld en zult u daar weinig van merken. Indien blijkt dat u niet aanvullend verzekerd bent of de dekking van de aanvullende polis wordt overschreden, dan worden U de behandelingen in rekening gebracht volgens het praktijktarief van Fysioboz. Fysioboz heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Mocht er geen contractovereenkomst tussen Fysioboz en uw zorgverzekeraar bestaan, dan worden U de behandelingen tegen het praktijktarief van de Vijverberg in rekening gebracht.Maandag t/m vrijdag 08:00 – 18:00 uur. In het weekend en op feestdagen zijn wij gesloten. Op afspraak is behandeling ’s avonds ook mogelijk.

  • Fysiotherapie

   Openingstijden

   Maandag t/m vrijdag:
   08.00 - 18.00 uur
  • Fysiotherapie

   Contact

   Fysioboz

   Hoofdlocatie:
   Diepenbrocklaan 28 
   4614 BM Bergen op Zoom 
   T 0164240586 
   F 0164246807
   info@fysioboz.nl